Vytápění

Solar Block

Solar Block

Vytápění
Ohřev TUV
Ohřev bazénů
6 - 40 panelů

Solar Block Ultra / Plus

Solar Block Ultra / Plus

Vytápění / Ohřev TUV
6 - 32 panelů
Výkon 8,5 - 39,6 kW