Jak fungují termodynamické panely?

Termodynamický systém spojuje výhody tepelného čerpadla a solárního kolektoru. Využívá chladicí kapaliny R134a na ohřev TUV nebo R407c na vytápění či velkoobjemový ohřev TUV. Podchlazená kapalina na -20°C se dostává do termodynamického panelu a je vystavena působením slunce, deště, větru, teploty okolního prostředí a dalším klimatickým faktorům.

Vlivem všech těchto faktorů se kapalina ohřeje a stává se z ní plyn, který proudí do kompresoru, kde je stlačen a vytváří tak tepelnou reakci až 120ºC. Toto teplo je nepřímo předávané přes výměník na vodu v nádrži nebo do topného systému.

Tímto přenosem tepla se plyn ochladí a změní své skupenství opět na podchlazenou kapalinu. Tento proces probíhá dokud ohřívaná či topná voda nedosáhne požadované teploty. Jakmile se dosáhne požadované teploty systém vypne kompresor a ukončí tuto opakující se reakci. 

Rekapitulace cyklů: 
1. Vypařování
2. Komprese
3. Kondenzace
4. Expanze

Během těchto cyklů v termodynamickém panelu získává chladící kapalina teplo příznivějším způsobem než klasické tepelné čerpadlo (nepotřebuje energii na chod ventilátorů). 

Spotřeba energie systému je velice nízká a přitom poskytuje vysoký výkon (viz technické parametry). Nejsou potřeba žádné ventilátory, které by napomáhaly procesu odpařování, ani odmrazovací cykly, které by znamenaly zbytečnou spotřebu energie.

Účinnost termodynamického panelu, dle typu chladící kapaliny: 
R134a na ohřev TUV u jednotek ECO, ECOTOP a SolarBox do -5°C
R407c na vytápění či velkoobjemový ohřev TUV u jednotek SolarBlock do -15°C

Při dosažení těchto teplot účinnost klesá a nastupuje pomocný záložní zdroj. 

Potřebujete poradit?     + 420 602 212 878   |    info@energie-ts.cz

V případě vašeho zájmu o vypracování individuální cenové nabídky nás kontaktujte.